La Crida a la desobediència civil contra la dictadura financera (ABCD) esdevé Parlament Ciutadà


La consulta i l’assemblea del passat dia 18 de juliol aposten perquè la Crida/ABCD esdevingui el grup impulsor del Parlament ciutadà i que, provisionalment, s’aculli a la cobertura jurídica de Nova – Innovació Social.

ABCD_cat

Tal com indiquen els resultats de la consulta amb 66 participants i la deliberació durant l’assemblea del dia 18 de juliol amb prop de 60, s’han pres els següents acords:

La Crida/ABCD no pot continuar existint com a bressol d’iniciatives de desobediència civil perquè no s’ha format un nou grup, únicament dedicat a fer-la funcionar.

La Crida/ABCD passa a ser, bàsicament, el grup impulsor del Parlament Ciutadà. La Crida/ABCD ha estat el bressol d’iniciatives, però està, de fet, en un procés de metamorfosi cap a una d’elles, el Parlament Ciutadà, la que ha tingut més suport personal i projecció social, que en part podrà fer la mateixa funció, però en un marc molt més inclusiu i clar, i amb altres funcions com les que s’estan definint (recollir propostes ciutadanes, organitzar consultes i acollir accions de desobediència civil). En el seu moment, es farà arribar un nou manifest a totes les persones signants de la Crida/ABCD perquè puguin renovar, o no, el seu suport al Parlament Ciutadà.

En qualsevol cas és imprescindible disposar d’una cobertura jurídica que faciliti el bon funcionament de l’organització i la participació, però donat que el Parlament ciutadà no està prou definit ni madur per dotar-se de personalitat jurídica pròpia – associació, fundació…- demanemprovisionalment a l’associació Nova – Innovació Social que, com ha estat fent fins ara, ofereixi la seva estructura jurídica a la Crida/ABCD, en el marc de les possibilitats que l’associació té d’acollir projectes gestionats i finançats amb les aportacions dels qui en formen part.

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Comment

 

— required *

— required *